หม้อแปลงซีโร่ซีเควนซ์

  • Zero Sequence Transformer

    Zero Sequence Transformer

    ภาพรวมของหม้อแปลงไฟฟ้าชุดนี้ทำมาจากวัสดุเรซินเทอร์โมเซตติง ซึ่งมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดี สมบัติทางกลและคุณสมบัติหน่วงการติดไฟมันถูกใช้กับอุปกรณ์ป้องกันรีเลย์หรือสัญญาณเมื่อระบบไฟฟ้าสร้างกระแสกราวด์ลำดับศูนย์ช่วยให้ส่วนประกอบอุปกรณ์สามารถเคลื่อนไหวและตระหนักถึงการป้องกันหรือการตรวจสอบ