สวิตช์อัจฉริยะ

  • Storage and Control Composition Intelligent Switchgear

    องค์ประกอบการจัดเก็บและการควบคุมสวิตช์อัจฉริยะ

    การใช้ผลิตภัณฑ์ สวิตช์อัจฉริยะประเภท ZZGC-HY เป็นผลิตภัณฑ์สวิตช์ที่มีการจัดเก็บมิเตอร์แบบแมนนวลและการดึงมิเตอร์แบบแมนนวลประกอบด้วยตู้ควบคุมและตู้เก็บของหน่วยควบคุมสามารถจัดการตู้เก็บของได้ถึงสามตู้ตู้เก็บของหนึ่งตู้สามารถจัดเก็บเมตรเฟสเดียวได้ถึง 72 เมตรหรือ 40 เมตรสามเฟสตู้ควบคุมหนึ่งตู้สามารถติดตั้งตู้เก็บของได้สูงสุดสามตู้ ซึ่งสามารถเก็บเมตรเฟสเดียวได้ 216 เมตรหรือสูงสุด 120 เมตรสามเฟสแต่ละตำแหน่งการจัดเก็บ...