มาเลเซีย

โครงการมาเลเซีย:

มาเลเซียสมาร์ทมิเตอร์ระดับประเทศเริ่มเปิดตัวในปี 2560 กว่า 8.5 ล้านเมตรจะถูกแทนที่ด้วย TENAGA NASIONAL BERHADHolley ได้จัดหา TNB ด้วยปริมาณสมาร์ทเมตรทั้งหมด 850Kเครื่องวัดเหล่านี้ใช้เทคโนโลยี RF(800K)/Cellular(45K) และการสื่อสารกับระบบ AMI ของบุคคลที่สาม

รูปถ่ายลูกค้า: