กานา

โครงการกานา:

มันเป็นโครงการแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน Holley ได้ดำเนินโครงการในกานาโดยมี 3 ระยะ ซึ่ง Holley ได้ประสบความสำเร็จในการจัดหาเครื่องวัดการชำระเงินล่วงหน้าแบบสมาร์ทกว่า 210,000 ชิ้น รุ่น DDSY283SR, DTSY541 และ DTSY541SR พร้อมตู้ครอบมิเตอร์กว่า 110,000 ชิ้น และระบบ AMIในโครงการของกานา Holley รับผิดชอบการติดตั้ง การฝึกอบรม และบริการทั้งหมด

รูปถ่ายลูกค้า: