กล่องสาขาเคเบิ้ล

  • Cable Branch Box

    กล่องสาขาเคเบิ้ล

    การใช้ผลิตภัณฑ์ กล่องสาขาเคเบิลเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการเปลี่ยนสายเคเบิลในเขตเมือง ชนบท และที่อยู่อาศัยกล่องสามารถติดตั้งเบรกเกอร์ สวิตช์แถบ มีดละลายสวิตช์ ฯลฯ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อสายไฟกับหม้อแปลงกล่อง ตู้สวิตช์โหลด หน่วยจ่ายไฟเครือข่ายวงแหวน ฯลฯ เล่นบทบาทการกรีด แยก ขัดจังหวะ หรือ การสลับและให้ความสะดวกในการเดินสายการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ DFXS1-□/◆/△ DFXS1—หมายถึงห้องโดยสาร SMC...