หม้อแปลงกระแส 3-20kV

  • Dry-type 3-20kv Current Transformer

    หม้อแปลงกระแส 3-20kv แบบแห้ง

    ภาพรวม หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับชนิดนี้เป็นหม้อแปลงกระแสไฟในร่ม (กลางแจ้ง) แบบแห้ง มีความแม่นยำสูง ป้องกันสิ่งสกปรก หุ้มด้วยอีพอกซีเรซินส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการวัดกระแส พลังงาน พลังงานไฟฟ้า และการป้องกันรีเลย์ในระบบไฟฟ้าที่ความถี่ 50Hz และพิกัดแรงดันไฟฟ้า 10kV หรือ 20kV หรือต่ำกว่าเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะมีดังนี้: 1.ความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร (เมื่อระดับความสูงมากกว่า 1,000 เมตร ฉนวนภายนอกควรเป็นมุมสูง...