หม้อแปลงไฟฟ้าแบบรวม 10kV

  • 10KV Full Enclosed Combination Transformer

    หม้อแปลงไฟฟ้าแบบรวม 10KV แบบปิดเต็มรูปแบบ

    ภาพรวม หม้อแปลงไฟฟ้ารวมชนิดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในร่ม (กลางแจ้ง) ที่ปิดสนิทโดยสูญญากาศที่หล่อด้วยอีพอกซีเรซินมันมีคุณสมบัติที่ดีประกอบด้วยเกรดฉนวนสูง ความสามารถในการป้องกันมลพิษ ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต และดีไม่ชอบน้ำพอร์ตทางออกรองมีฝาครอบป้องกันการงัดแงะพร้อมคุณสมบัติกันฝน กันฝุ่น และการกัดกร่อนการออกแบบกระโปรงกันร่มถูกนำมาใช้ในลักษณะที่มีระยะห่างบนพื้นผิวที่ยาวส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการเลือก...